OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracovává správce Lenka Ležalová, Litoměřická 834/19d, Praha 9, PSČ: 190 00, IČ: 03916774, která provozuje webové stránky www.cuchej.cz, www.parson-russell.cz a je zaštiťujícím partnerem a garantem pro Canine Patrol Adventure.
Bližší údaje jsou k nalezení zde: https://cuchej.cz/ochrana-osobnich-udaju/